Express Yourself

 • PROFIL LEKTORA

  Mgr. Radek Dán – jsem absolventem oboru Anglistika-Amerikanistka na FF UK, mám 10 let zkušeností s výukou v kurzech jazykové školy Glossa - jedné z největších jazykových škol v Praze, a také 9 let zkušeností z výuky Anglického jazyka na Gymnáziu Jana Palacha.

  “Jazyk je živý útvar, který se neustále mění a to je na něm fascinující. Vždycky mně bavilo porovnávat, jak různé jazyky fungují a jsem velmi vděčný za to, že jsem byl obdarován určitou porcí nadání učit druhé. Učení je vždy společná cesta, která mně nesmírně baví a naplňuje.”

 

 • VÝUKA ANGILČTINY

  Nabízím výuku angličtiny v dvousemestrálních kurzech v centru Prahy – kurzy se konají vždy 1x týdně v úterý odpoledne a v podvečer, po 2 vyuč. hodinách, tj. 90min. Celková hodinová dotace činí 68 vyuč. hodin Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, o jarních prázdninách Prahy 1 a v době konání lyžařského kurzu GJP (termín bude upřesněny). S těmito „mezerami“ se v časovém harmonogramu počítá, kurz se bude prodlužovat pouze v případě absence lektora z jiných, než výše uvedených důvodů.

 

 • ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

  Ve školním roce 2009/2010, který bude probíhat v časovém rozmezí 15.9. – 8.6. plánuji otevřít 2 kurzy:
  - Upper-intermediate (B2 dle Evropského referenčního rámce)
  - Beginner nebo Lower –intermediate (A1/A2) – dle zájmu

 

 • PROČ "EXPRESS YOURSELF"?

  rozvoj všech jazykových dovedností, s důrazem na mluvený projev, rozšiřování aktivní slovní zásoby. Velká pozornost je věnována praktickým situacím ze života (true-to–life situations, topics)
  výukové materiály: moderní britské učebnice z vydavatelství Oxford University Press: New Headway – the third edition a Clockwise
  množství doplňkových výukových materiálů: práce s nejnovější edicí známé univerzální gramatiky English Grammar In Use (+CD rom) a dalšími výbornými materiály z řady “In Use“ zaměřenými na zdokonalování vyjadřovacích schopností a rozšiřování slovní zásoby. Doplňková četba z nakladatelství Penguin Books, časopis Bridge, video, DVD, v případě zájmu možnost zařazení e-learningových aktivit s využitím portálu Onestopenglish.com, možnost ukázek typů cvičení na zkoušky FCE a CAE

 

 


 
2006© mm, [odkazy]
úvodní stránka ceník služeb kontaktní informace